• ʻApí
  • koloa
  • Kato pepa
  • MOQ1000pcs feʻauʻauhi fakapatonu e fakaʻilonga ʻo e kautaha kuo paaki tuʻumalie Boutique fakatau ha ʻu tangai meʻaʻofa Kilisimasi hinehina mo e tokangaʻi
×
MOQ1000pcs Competitive Price Elegant Customized Brand Logo Printed Luxury Boutique Shopping White Christmas Paper Gift Bags With Handles
MOQ1000pcs Competitive Price Elegant Customized Brand Logo Printed Luxury Boutique Shopping White Christmas Paper Gift Bags With Handles
MOQ1000pcs Competitive Price Elegant Customized Brand Logo Printed Luxury Boutique Shopping White Christmas Paper Gift Bags With Handles
MOQ1000pcs Competitive Price Elegant Customized Brand Logo Printed Luxury Boutique Shopping White Christmas Paper Gift Bags With Handles
MOQ1000pcs Competitive Price Elegant Customized Brand Logo Printed Luxury Boutique Shopping White Christmas Paper Gift Bags With Handles
MOQ1000pcs Competitive Price Elegant Customized Brand Logo Printed Luxury Boutique Shopping White Christmas Paper Gift Bags With Handles
MOQ1000pcs feʻauʻauhi fakapatonu e fakaʻilonga ʻo e kautaha kuo paaki tuʻumalie Boutique fakatau ha ʻu tangai meʻaʻofa Kilisimasi hinehina mo e tokangaʻi

ʻOku fakaʻaongaʻi lahi ʻa e tangai pepa moq 1000pcs ki he fakatau, Kofu,Meʻaʻof,Tuʻuaki,Tuʻuaki,Suvenia. Ki he fili ʻo e naunau, ʻOku ʻi ai ʻemau pepa ʻaati, Pepa ivi, Pepa kuo toʻo, Poate ʻAivoli, Pepa ʻoku ʻikai ke sai.

Fakaikiiki ʻo e koloa Fakamatala he taimi ni

Fika ʻo e Me MOQ1000pcs feʻauʻauhi fakapatonu e fakaʻilonga ʻo e kautaha kuo paaki tuʻumalie Boutique fakatau ha ʻu tangai meʻaʻofa Kilisimasi hinehina mo e tokangaʻi
MOQ 1000p
H. S. Koutí 48191000000
Ngaahi Nāunaú Pepa ivi,Papa pepa, Pepa ʻati,Corrugated palakipoe,Pepa kuo toʻo, etc
Lahí(L * W * H) Tali ʻa e ʻulungaanga fakafonu
Lanú FMYK litho paki, Pantone e lanu ʻo e paki, Flexo paaki mo e ILI v paaki ko hoʻo kole
Fakaʻosi e Ngaue Glossy/Matt Varnish, Glossy/Matiu Lamination, Stamping foila/foila, Toiʻi meʻa ILI v, Lanu, etc.
Fakaʻaongaʻi ʻo e Pepa ʻoku ʻi ai e pepa, Tuʻa-sila, Sokoleti, uaine, meʻafua, kaloni, ngaahi kofú, ngaahi siueli, tabacco, meʻatokoní, koloa fakaʻaho, meʻa fakaʻ, ngaahi fale faipulusí, meʻavaʻinga meʻa, ngaahi fie maʻu fakaʻahó, meʻa ʻoku ʻikai ke sai, exhibition, ʻOku fekauʻaki, Tuʻa-sila, etc.
Totongi ʻo e sipinga ʻOku taʻetotongi ʻa e ngaahi sipinga Stock
HandleType Fakaʻaongaʻi e loufa, Fakaʻaongaʻi ʻo e maea p, Fakaʻaongaʻi e vavae, Grosgrain ala ki ai, Fakaʻaongaʻi ʻo e nailon, Fakaʻaongaʻi ʻo e pepa mioʻi, Pepa lafalafa fakaʻaongaʻi, Mate-kosi fakaʻaongaʻi pe fakapatonu
Taki e taimí 5 ngaahi ʻaho ngaue ki ha sipinga; 10 ngaahi ʻaho ngaue ki ha faiva lahi
QC Mapuleʻi lelei ʻi he SGS, ISO9001 mo e intertek.
Faingamālie 100% manufactory mo ha ngaahi equipments fakalakalaka lahi
Tohi Fakamoʻoni Ako BSCI, ISO9001/14001, BV TUV SGS SSCetc.

Ko e sivi fakapalofesinale mo e tuʻunga lelei ʻoku fakapapauʻi mai ko e taha ia ʻo ʻetau ngaahi tuʻutuʻuni ki hono tokangaʻi mahuʻinga taha. Ko ʻetau Potungaue pule lelei ʻeni. Kuo fokotuʻu ha Potungaue QC fakapalofesinale ʻi he kolo fale ngaohiʻanga takitaha; ʻOku ʻi ai ha faʻahinga meʻangaue siviʻi kehekehe.

1.Fehuʻi
2.Fakamatala
Lahi ʻo e puha, Lahi ʻo e Koloa ʻOku Ma, Mamafa mo hono fakaʻaongaʻi ʻo e puha, Faʻufaʻu ʻo e puha paki
3.Lea Hiki Mei ha Tohi
4.Fakapapauʻi ʻo e ʻota
5.Totongi naʻe
6.Palani fakaʻosi ki he hilifakinima
7.Toe vakaiʻi ʻe he timi ʻota
8.Fakatahatahaʻi ʻ
9.Tuʻa-sila

 

Kato pepa angamaheni ʻoku fakaʻaongaʻi ki he fakatau, Kofu,Meʻaʻof,Tuʻuaki,Tuʻuaki mo e suvenia

Kau) Kasitomaá & Timi ʻoku teʻeki totongi:

ʻOku fili kitautolu ʻe he kasitoma mei he funga ʻo e mamani ko ʻenau kautaha
Tupulekina ʻi he ngaahi faingataʻa mo e fakalotolahi ke hoko ko ha kulupu lelei ange ʻi ngaahiʻanga pe ngaahi fie maʻu ʻa ʻetau kasitoma.
ngāue fakatimí, ngāue fakatahá, ngaahi fetuʻutaki lelei mo e anga fakafonua ʻa e kautaha ʻi he mohu founga.

Ouhai paki, ʻa e hingoa te ke lava ʻo falala ki ai. ʻI heʻene hoko ko ha pepa fakapalofesinale mahuʻinga ʻi Siaina, ʻOku mau talitali fiefia hoʻomou ʻaʻahi ki homau fale ngaue mo talanoa mata ki he mata! ʻOku mau ʻi homou fakaʻauha he taimi kotoa pe.

Fakaikiiki ʻo e naunau
1. Puha naʻe faʻo ʻe he Master puha;
2. Tui ha pepa ngaue lanu melomelo mo pallets;
3. Puha pepa fefeka ʻoku tui ʻaki ha pepa ngaue lanu melomelo; hangatonu ki he 20GP; 40Hina HETIKUOTA;
4. Puha ʻoku takatakai ʻaki e filimi pallets;
5. Fakafonu ʻe he l./LFL;
Fie maʻu hoʻo tokanga:
ʻOku makatuʻunga e ngaahi totongi Feleti ʻi he lahi mo e koloa ʻoku ke ʻota. ʻE kehekehe pe ʻa e fakamole ki hono fakafolau mai ʻo e ʻota takitaha ʻo makatuʻunga ʻi he fonua pe feituʻu ʻoku ke ʻi ai, pea mo e koloa mo e lahi hoʻo tuʻutuʻuni. Kataki ʻo vakai mai kiate kimautolu ʻa e totongi Feleti totonu kimuʻa pea toki fokotuʻu e ʻota, ka ʻikai, he ʻikai tali ʻa e ʻota, kātaki ʻo fakatokangaʻi ange ia ʻi he angaʻofa. Mālōʻia.)

1. Te ke lava ʻo paaki ia ko ʻeku palani mo e fakaʻilonga?
ʻIo,te tau lava ʻo paaki ha taha pe ʻo fakatatau mo hoʻo ngaahi fie maʻu, kataki pe ʻo talamai hoʻo fakakaukau pe ʻomi hoʻo ngaahi meʻa kuo paki.

2. Ko e fe taimi te u lava ai ʻo maʻu ʻa e totongi?
ʻOku tau faʻa lea ʻaki ʻi loto 24 hili ha ngaahi houa mei heʻemau maʻu hoʻo fehuʻi.

3. ʻE anga fefe haʻaku maʻu ha sipinga ke vakaiʻi ʻaki ho tuʻunga lelei?
Hili hono fakapapauʻi ʻo e totongi, ʻe lava ke ke fie maʻu ha sipinga ke vakaiʻi ʻaki hotau tuʻunga lelei.
ko ha. ʻOku tauʻataina ʻa e sipinga ʻoku ʻikai fakafonu ke vakaiʻi ʻa e faʻunga mo e naunau,kapau ʻoku ʻikai te ke tokanga ke tali ʻa e siaá.
e. Ki hono fakafeʻungaʻi ʻo e ngaahi sipinga kuo paki, te tau tokangaʻi $30-$100 ke totongi e fakamole ʻi he filimi&ko hono pākí.
f. Hili hono fakapapauʻi e sipinga ʻo e totongi mo hono fokotuʻutuʻu,ʻOku fie maʻu ki ai ha ʻaho ʻe 3-5 ke ne ngaohi ʻa e sipinga, mo e ʻaho ʻe 4-7 ke ʻave ʻaki hano fakahaaʻi.

4. Ko e ha e faʻahinga faile ʻoku ke tali ke paaki?
ʻI AI, PSD, FDR, Polokalama PDF.

5. Te ke lava ʻo fai e palani maʻatautolu?
ʻIo. ʻOku ʻi ai haʻamau timi fakapalofesinale ʻoku nau taukei ʻi hono faʻufaʻu mo hono ngaohi e koloa. Talamai pe hoʻo ngaahi fakakaukau pea te mau tokoni ke fakahoko hoʻo ngaahi fakakaukau ki ha koloa haohaoa.

6. Fefe ʻa e taimi taki ki he faiva lahi?
Ko e moʻoni, ʻOku fakafalala pe ia ki he lahi ʻo e ʻota mo e faʻahitaʻu ʻoku ke fokotuʻu ai e kautaha. Meimei ko e ʻaho ʻe 7-15ʻoku lahi ange ia ʻi he 10000 p.

7. Ko e ha ha fakamatala ʻoku totonu ke u ʻai ke ke ʻiloʻi ke maʻu ha totongi pau?
1. Ko e ha hono lahi ʻoku ke fie maʻu? pe ko e lahi ʻo e koloa te ke faʻo?
2. ʻa ia ko e faʻahinga naunau? pe ko ʻetau fokotuʻu?
3. ko e lanu ʻe fiha hono pākí ? 1 lanú? 2 ngaahi lanu pe lahi ange?
4. Ko e konga ʻe fiha ʻoku ke fie maʻu?

Ngaahi Meʻa Kuo:
ʻAve hoʻo popoaki kiate kimautolu:
FEHUʻI HE TAIMI NI
FEHUʻI HE TAIMI NI