×
Black Wholesale Custom Logo Premium Luxury Cardboard Paper Gift Clothes Packaging Box
Black Wholesale Custom Logo Premium Luxury Cardboard Paper Gift Clothes Packaging Box
Black Wholesale Custom Logo Premium Luxury Cardboard Paper Gift Clothes Packaging Box
Black Wholesale Custom Logo Premium Luxury Cardboard Paper Gift Clothes Packaging Box
Houluseila lanu ʻuliʻuli ko e fakaʻilonga (logo) pepa fefeka ʻo e meʻaʻofa pepa meʻaʻofa

-Eco-friendly & High Quality Materials
-Professional Service for Packaging details
-Strict quality inspection (QA reports)
-ʻI AI, PDF, InDesign or CDR format artworks are welcomed. (We can draw graphic design for you)
-Skilled workers: Employees are trained professionally for competency

Fakaikiiki ʻo e koloa Fakamatala he taimi ni

Fakangatangata ʻo e koloa

Technical Data Ref.

Material Options C2S Art Paper C1S Art Paper Grey Cardboard Special Paper Corrugated CCNB
  128gsm 160gsm 600-1000gsm 120gsm B3/B9 W9 250gsm
  157gsm 210gsm 1200gsm 157gsm A3/A9 (AE) 300gsm
  190gsm 250gsm 1400gsm 182gsm C3 / C9 350gsm
  210gsm 300gsm 1800gsm 250gsm F-Flute 500gsm
Humidity Under 14%, protect the products from damp
Lahí / Dimension Length*Width*Height (cm) / According to customers' specific requirements
Color Printing Pantone colors(PMS) or common 4 colors (CMYK) process
Surface Finishing Options: Glossy/ Matte Lamination, Vanishing, Aqueous Coating, Flocking, Gold / Silver hot stamping (foil),

Debossed/ Embossing, Texture, Toiʻi meʻa ILI v.

Boxes Accessory VAC tray, Ribbon, PVC or PET tray, EVA, Sponge, Velvet, Cardboard or Flocking inserts.
Artwork Format ʻI AI / PDF / FDR / InDesign Format for Customized Design
All Boxes Design Perfume Boxes| Watch Boxes| Chocolate Boxes| Wine Boxes| Foldable Boxes|

Rigid Boxes| Leather Boxes| Round Boxes| Book Shape Boxes| Custom Gift Boxes|

 

Fakaikiiki ʻo e koloa

 

Various Choice Finish Processing

Our Advantage

Why Choose Us

♥ Safety Packaging, Reliable Quality Products, Prompt Delivery with reliable forwarder
♥ Supports Alibaba Trade Assurance, L/F 60 days is acceptable
♥ We are a Friendly, Creative and Passionate company
♥ We are happy to arrange Design Meetings at our Office and Factory
♥ We offer a Bespoke Design Service to produce the perfect Packaging for your products
♥ Our Team of Engineers will talk you through your Design and offer Key Advice during prototyping
♥ We are glad to show you Full Production Lines to make sure every Details is Correct for production

FAQ

Q1: ʻOku ke ngaohi pe kautaha fefakatauʻaki ?
Ko ha: 100% falengaue + 10 ngaahi taʻu + 5600 mita ʻe Sikuea.

Q2: Te ke lava ʻo tali ʻa e OTAU pe ODM?
Ko ha: ʻIo, ʻOku fie maʻu pe ke ke ʻomi hoʻo palani, te tau ʻoatu ʻetau lea lelei taha ʻi loto ʻi he 24 ngaahi houa.

Q3: ʻOku ke ʻomai ha sipinga? ʻOku taʻetotongi nai?
Ko ha: Sipinga lolotonga ki he tauʻataina, lava ʻo fakahaofi he taimi pe ko ia. Fakapatonu sipinga ʻoku fie maʻu ke totongi ʻaki, ʻe fakakakato ia ʻi loto he ʻaho ʻe 3-7. ʻE ʻi ho tafaʻaki ʻa e totongi Feleti.

Q4: Te ke lava ʻo fai e palani maʻatautolu?
Ko ha: ʻIo, ʻOku ʻi ai haʻamau timi fakapalofesinale ʻoku nau taukei ʻi hono faʻufaʻu ha pepa faʻufaʻu.

Q5: Ko e hā e faʻahinga faile fakaʻaati ʻoku totonu ke u ʻoatu ke ke pākí?
Ko ha: PDF,ʻI AI,FDR,PSD,Adobe,Tefitoʻi IDraw, etc.

Q6: Te ke lava fefe ʻo fakapapauʻi ʻa e sivi lelei?
Ko ha: ʻI he founga ʻo e ʻota,ʻOku ʻi ai ʻemau tuʻunga moʻui sivi kimuʻa pea toki ʻomi pea te mau ʻoatu ʻa e ngaahi fakatataa.

ʻAve hoʻo popoaki kiate kimautolu:
FEHUʻI HE TAIMI NI
FEHUʻI HE TAIMI NI